O nás

 

Ve zkratce se pojďme poohlédnout za tím nejdůležitějším, co rok 2012 přinesl suchohrdelským hasičům, kteří po celou dobu pracovali na zvyšování bezpečnosti občanů a komfortu služeb, což se úspěšně dařilo také díky velké podpoře ze strany obce.

 

Prvním velkým krokem k tomuto cíli byla koupě nové cisternové automobilové stříkačky Renault G230 (rok výroby 1989), která nahradila stařičkou Škodu 706 z roku 1979. Ta byla, stejně jako Avia DA12 z roku 1987, prodána. K přepravě osob a věcí, nejen k zásahu, mají hasiči k dispozici také Volkswagen Transporter z roku 1996.

Dalším krokem k vytvoření kvalitního a plně funkčního zázemí bylo získání nových, ale hlavně důstojných prostor. Nezištnou a obětavou prací vybudovali hasiči z nevyužívaného objektu na ulici Pálavská kvalitní zázemí pro požární techniku a také kulturní a sociální zázemí pro členy výjezdové jednotky a sboru. Požární vybavení bylo doplněno např. o základní lezeckou výbavu, ochranné obleky, prostředky k likvidaci hmyzu, elektrocentrály o výkonech 4 a 6 kW, ponorné motorové čerpadlo, motorové a elektrické kalové čerpadlo, plovoucí čerpadlo, motorovou řetězovou pilu a dýchací přístroje.

 

Díky tomuto arzenálu mohla obec s jednotkou SDH podat žádost o přeřazení z V. kategorie jednotek požární ochrany do kategorie III. Naše jednotka se tak stane platným pomocníkem profesionálních hasičů, a to nejen na území obce, ale podle požárního poplachového plánu i mimo ně, a obec tím přispěje k lepšímu zajištění plnění úkolů v rámci Integrovaného záchranného systému. Ke splnění všech podmínek potřebných k tomuto postupu je a bude nutné prověřovat výkon, připravenost a akceschopnost jednotky. Jedno takové prověřovací cvičení proběhlo 22. listopadu na Purkrábce a šlo o neplánovanou akci. Jednotka vyjela, dostavila se na místo ve stanoveném časovém limitu i v dostatečném počtu zasahujících a všechny zadané úkoly provedla bez zaváhání a s jistotou. Přestože jsou si členové jednotky SDH vědomi vyšších nároků, které na ně budou ve vyšší kategorii kladeny, jsou na to připraveni a odhodláni se i nadále ve své připravenosti zdokonalovat. V kategorii III. JPO dle požárního poplachového plánu by měla JSDH figurovat již začátkem nového roku.

 

Nejen povinnostem, ale i zábavě se hasiči obce věnovali. Aktivně se podíleli na organizaci Dětského dne, akce Ahoj, prázdniny!, nebo lampionového průvodu, sami pak uspořádali Masopustní zábavu a průvod masek. V průběhu roku se sbor zúčastnil několika hasičských závodů, ze kterých si dovezl do sbírky další 3 trofeje – muži za 3. místo a ženy dvakrát za 2. místo. Pokud bude situace příznivá a obec nám bude i nadále zachovávat svou náklonnost, rádi bychom se v roce 2013 začali věnovat také práci s dětmi a mládeží.

 

Novodobá historie

Obnovení sboru - rok 2009

 

Hasiči v Suchohrdlech fungovali zhruba od roku 1965. Svoji činnost přerušili kolem roku 1999. Sbor byl obnoven díky profesionálnímu hasiči Janu Kutnerovi, kterého v roce 2009 oslovilo vedení obce s dotazem, jestli by nedal dohromady jednotku. Začal pracovat na její koncepci a získávat nové členy. Oslovil i bývalé hasiče, ale ti už pokračovat v činnosti nechtěli...

 

Začínáme fungovat - rok 2010

V tomto roce začali hasiči vyvíjet aktivitu. Vznikla zásahová jednotka a Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Suchohrdly.

V hasičárně bylo vozidlo avia s plachtou, dvě proudnice B, plechové skříňky, myši a nepořádek. Zůstaly jen plechové skříňky. Díky dotacím mohli hasiči začít znovu fungovat. Pořídila se nová avia a zásahová jednotka si připsala první výjezdy.

Na podzim se konala první valná hromada SDH, kde byl zvolen výkonný výbor. Starostou se stal Richard Vágner, jeho zástupcem František Klempa, hospodářem Pavel Rychlík, jednatelem Zbyněk Spousta, referentkou žen Pavlína Protivínská. Čestnou funkci kronikářky dostala Romana Holišová.

 

Pomáheme v obci a poprvé soutěžíme - rok 2011

 

Hned v lednu se konalo školení první pomoci, které vedl velitel znojemské záchranky Arnošt Růžička. Na jaře jsme absolvovali první tréninky na silnici na Purkrábce. 14. května 2011 jsme vyrazili na první závody do Drnholce. Premiéra dopadla pro naše obě družstva skvěle. Ženy skončily na krásném druhém místě a chlapi byli sice devátí, nikoliv ale poslední.

 

Naši hasiči opravili na jaře obecní rozhlas. Pomáhali jsme při organizování dětského dne. Rok 2011 jsme ukončili mikulášskou zábavou.