Zásahová jednotka

Zásahovou jednotku zřizuje obecní/městský úřad na základě zákona o požární ochraně, členové jednotky pak vykonávají svou činnost na základě dohody o členství. Naše jednotka Ev.č.627254 je zařazena v kategorii JPOIII/I a zabezpečuje výjezd jednoho družstva o zmenšeném početním stavu (1+3) do 10 minut od vyhlášení poplachu. Vyjíždíme pak na základě pokynu starosty obce nebo operačního střediska Jihomoravského kraje. Zasahujeme nejen na území obce Suchohrdly, ale i v přilehlých obcích. Naším úkolem je zasahovat při požárech, haváriích, živelných pohromách a jiných technických a mimořádných událostech.

Mgr. Jan Kutner, Dis.
Velitel jednotky
David Kuchař
Velitel družstva
Pavel Ševčík
Velitel družstva
Miroslav Pražan st.
Velitel družstva
František Kuchař
Strojník
Martin Kuchař
Strojník
Roman Kuchař st.
Strojník
Roman Kuchař ml.
Strojník
Filip Holiš
Strojník
Vladimír Forejt
Hasič
Musil
Hasič
Miroslav Přažan ml.
Hasič
Petr Koníček
Hasič
Martin Koníček
Hasič
Zdeněk Cejpek
Strojník
Tomáš Štancl
Hasič
Tomáš Bulín
Hasič
Pavel Rychlík
Hasič
Petr Grilowitzer
Hasič
Vladimír Husa
Hasič